D05_Places històriques – Plaça Primer de Maig

Antigues drassanes situades en l’actual Plaça Primer de Maig Font: Amics de Vinaròs El port constitueix la infraestructura de major importància construïda a Vinaròs en el segle XIX. En el seu procés de construcció es distingeixen diversos períodes fins a arribar a la imatge actual, el primer se situa entre […]

D05_Places històriques – Passeig

Postal passeig.Fuente: Amics de Vinaròs Abans de començar les obres del passeig marítim, executat per trams en 1928, 1955, 1967 i 1995, la platja de Vinaròs arribava pràcticament fins a la porta de les cases que constituïen la façana marítima. Moltes d’aquestes cases pertanyien als ravals com el de Sant […]

D05_Places històriques – Plaça de Jovellar

Plaça de Jovellar.Fuente: Amics de Vinaròs La Plaça de Jovellar, també coneguda com Plaça de l’Hospital o plaça de Salvador, era un centre neuràlgic comercial de Vinaròs que va albergar el mercat a l’aire lliure fins que en 1818 es trasllada al Carrer Major i a la Plaça de Sant […]

D05_Places històriques – Sant Agustí

Plaça de Sant Agustí con la celebración del mercado al aire libre antes de la construcción de éste. Fuente: Àngel Toldrà Viazo, nº2737 (1909) (Col. J. Simó) La plaça té el seu origen en l’establiment del convent de Sant Agustí en el segle XVI, conformant un raval conventual que s’aglutina […]

D05_Places històriques – Sant Antoni

Les places constitueixen els espais de relació i interacció social per excel·lència dins dels teixits urbans. Són espais que al seu torn compten amb un enorme valor simbòlic i càrrega cultural ja que el fet que allí es concentre històricament la major part de l’activitat social, comercial, institucional i religiosa, […]

D04_Morfologia del parcel·lari i estat de l’edificació

Per a poder realitzar una proposta de normativa adequada per al casc antic de Vinaròs primer es requereix realitzar un estudi a fons de la seua morfologia urbana i de l’estat de la seua edificació, amb la intenció que ens ajude a comprovar o identificar els principals problemes urbans de […]

D03_Muralles liberals

L’àmbit del Pla Especial de Protecció i Catàleg de Proteccions es correspon amb l’espai delimitat per les Antigues Muralles liberals de mitjan el segle XIX (proposades com a BIC), que s’identifica amb el casc antic de Vinaròs, i que conté les zones urbanes i immobles de major antiguitat de la […]

D02_Santa Caterina i Sant Nicolau

Encara que sants menors en el calendari festiu valencià, els festejos de Santa Caterina i Sant Nicolau se celebren en no poques ciutats, on els seus actes tenen certa rellevància local -Alacant, Alzira, Benassal, Dénia, Xarafull, Morella, Onda, Sueca, València, Vilamarxant, Vinaròs, etc.- i, a més, van associades, donada la […]

D01_Evolució del municipi

El municipi de Vinaròs se situa en la costa com a assentament cristià a partir de la reconquesta en el s.XIII, en una plana sedimentària vinculada als rius cèrvol, sec i sènia. L’àmbit del Pla Especial de Protecció ocupa 52 Hectàrees, representant un 4.5% del sòl urbà i urbanitzable del […]

Consulta prèvia LOTUP

De conformitat amb el que s’estableix en article 51 del Decret Legislatiu 1/2021, de 18 de juny, del Consell d’aprovació del text refós de la Llei d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, que estableix que amb anterioritat a l’elaboració de l’esborrany del pla, l’Ajuntament ha d’efectuar a través del portal […]