Què és?

El Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Vinaròs és un document que facilitarà la protecció, ordenació i regeneració del casc antic i el seu entorn urbà. El seu objectiu principal és la protecció dels valors patrimonials, culturals i socials propis del centre històric; i l’estudi de propostes per la seua millora i dinamització per recuperar les condicions òptimes per viure, treballar i conviure.