Objectius del Pla Especial de Proteccions

La redacció del present Pla Especial de Protecció del centre històric de Vinaròs parteix d’un llistat d’objectius molt extens plantejat en la licitació del servei de redacció d’un Pla Especial de Protecció del Centre històric de Vinaròs cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu […]

Diagnosi resum

En la redacció d’instruments de planificació estratègica recents s’han incorporat processos de participació, d’aquests s’ha partit realitzant una recopilació en format DAFO que ha servit de punt de partida per al diagnòstic del pla especial. Els documente consultats són: EDUSI, Pla Estratègic Ciutat de Vinaròs, Pla d’Innovació i Desenvolupament Local […]

Taller de propostes i priorització

La següent sessió de participació va tindre lloc el dissabte 23 de març, sota el títol Taller de Propostes. Quin centre històric volem?. Situada originalment en l’edifici de la EPA va ser replantejada com a sessió divulgativa del procés i reubicada a l’interior del Mercat Municipal, on es va col·locar […]

Enquesta Estudi de Paisatge

Una de les parts que integren el Pla Especial de Proteccions del Centre Històric de Vinaròs és l’Estudi de Paisatge. Amb aquest instrument s’analitzen i defineixen aquells elements que caracteritzen i aporten valor al paisatge, en aquest cas del nucli urbà de Vinaròs. La finalitat és poder determinar objectius i […]

Mapejat col·lectiu

L’activitat celebrada el 9 de març tenia com a objectius la visibilitat del procés així com establir un primer contacte informal i espontani amb la ciutadania amb una orientació lúdica, pedagògica i inclusiva, que fomentara a més la participació intergeneracional (xiquets i xiquetes, persones joves, adultes i majors). En paral·lel, […]

Arranquen les jornades participatives del PEP Vinaròs


El pròxim dissabte 9 de març es celebrarà la primera jornada “Vinaròs al Mapa + Passejada”, en el marc del procés de participació del Pla Especial de Protecció del Centre Històric (PEP), del que ja pots descarregar un primer esborrany de la fase d’anàlisi, i del Pla de Regeneració Urbana […]

Presentació Pla de Participació Pública

Escribe la leyenda… El passat dijous 10 gener va tindre lloc la primera jornada de participació del Pla Especial de Proteccció del Centre Històric de Vinaròs. L’acte es va dividir en dos parts, primer una presentació per part de l’equip redactor i després una sèrie de taules de debat i […]

Et donem la benvinguda al web del PEP Vinaròs

Et donem la benvinguda en la web del Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Vinaròs. En aquest espai trobaràs informació al voltant de l’el seu desenvolupament i, especialment, del Pla de Participació Pública que guiarà la redacció del mateix i que es presentarà el dijous 10 de gener […]