Contacte

EQUIP REDACTOR

el fabricante de espheras, equip multidisciplinari amb experiència en regeneració urbana, processos de participació ciutadana i experiència en l’àmbit de la restauració i recuperació del patrimoni, i encarregat de la coordinació de un gran equip format amb experts de diferents àmbits: Urbanisme, Patrimoni, Arqueologia, Paisatge, Medi ambient, Legislació, Economía, Participació

El fabricante de espheras Coop. V.
Isaac Puchal (Patrimoni)
Miguel Adell (Patrimoni)
CAVEA PATRIMONIO CULTURAL (Arqueólogos)
Adrià Besó (Doctor en historia del arte, profesor UV)
Iván Esbrí (Etnólogo)
TALP (Territorio, Arquitectura y Paisaje)
Santiago Hernández (Ambientólogo)
Lluís Estellés (Licenciado en derecho)
Alicia Llorca Ponce (Doctora en economía, profesora UPV)
GRUP SOCIOGRAMA (Sociólogos y Politólogos)

Ademés de comptar amb molts experts i assesors locals.

Si tens qualsevol dubte al voltant del projecte i vols contactar amb nosaltres pots fer ús del següent formulari: