Planificació

Desde l’inici de la redacció de tots els documents vinculats al Pla Especial de Protecció del centre històrico de Vinaròs es va planificar un procés organitzat en 4 fases.

En aquestos moments l’equipo de treball ha començat la redacció de la FASE 3.

Esquema general de organización de trabajos