Què és?

El Pla Especial de Protecció del Centre Històric de Vinaròs és un document que facilitarà la protecció, ordenació i regeneració del casc antic i el seu entorn urbà. El seu objectiu principal és la protecció dels valors patrimonials, culturals i socials propis del centre històric; i l’estudi de propostes per la seua millora i dinamització per recuperar les condicions òptimes per viure, treballar i conviure.

L’expedient per a la contractació de la prestació del servici de redacció d’un Pla Especial de Protecció del Casc Històric de Vinaròs cofinançat per el Fons Europeu de Desenvolupament Regional en el marc del Programa Operatiu de Creixement Sostenible 2014-2020 inclueix també la redacció dels següents documents:

  • PLA ESPECIAL DE PROTECCIÓ DEL CENTRE HISTÒRICO
  • CATÁLEG DE BENS I ESPAIS PROTEGITS (Centre Històric)
  • MANUAL DE PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ (Centre Històric)
  • ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA (Centre Històric)
  • PLA D’ACCIÓ (Centre Històric)
  • ESTUDI ECONÒMIC-FINANCER (Pla Especial)
  • PLA DE PARTICIPACIÓ PÚBLICA (Pla Especial)
  • PLA D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT (Pla Especial)